Համարժեքական կապ: Քիմիական կապ՝ կազմված ընդհանուր էլեկտրոնային զույգերից։