Կորոնար անբավարարությունը սրտի սրտի պաթոլոգիայի տիպային ձևերից է, որը բնութագրվում է կորոնար զարկերակներով թթվածնի և մետաբոլիկ ելանյութերի ներհոսքի համեմատությամբ միոկարդի նյութափոխանակային պահանջների գերակշռումով, ինչպես նաև կենսաբանական ակտիվ նյութերի, "միջանկյալ" մետաբոլիտների և իոնների արտահոսքի խանգարումով:

 

Էլեկտրոնային նյութի սկզբնաղբյուրը ՝ Doctors.am

Նյութի  էլեկտրոնային տարբերակի իրավունքը պատկանում է Doctors.am կայքին