Կոնյուգացիան գենետիկական նյութի փոխանցումն է դոնոր բջջից ռեցիպիենտին խաչաձևման ժամանակ:

 

 

Էլեկտրոնային նյութի սկզբնաղբյուրը ՝ Doctors.am

Նյութի  էլեկտրոնային տարբերակի իրավունքը պատկանում է Doctors.am կայքին