Խտացում (verdichtung)- Հոգեվերլուծության մեջ տարբեր մասերի միաձուլումը մեկ ամբողջի մեջ։ Երազատեսության աշխատանքի կարևորագույն մեխանիզմներից մեկը։