Հարխոցային շրջանի բորբոքային պրոցեսների ներաճելը հարակից օրգան կոչվում է պենետրացիա: Առավել հաճախ խոցի պենետրացիան լինում է դեպի հեպատոդուոդենալ կապան, փոքր ճարպոն, ենթաստամոքսային գեղձի գլխիկ և այլն: