Խիստ փոքր քաշով ծնված նորածին. նորածին, ծնված գեստացիայի տարբեր ժամկետներում, որն ունի 1500,0 գրամից ցածր քաշ։