Խառնվածքի մեջ մտնող հոգեկան գծերի տարբեր զուգորդություններ: Հիմնական տիպերն են` սանգվինիկ,խոլերիկ, ֆլեգմատիկ և մելանխոլիկ: