Խառնվածքի հոգեբանական համակարգը կազմող հատկություններ` զգայնություն, ռեակտիվություն,ակտիվություն, ինտրովերսիա և այլն: