Ժամանակի մեջ օրգանիզմների կողմնորոշման ընդունակությունը բնութագրող տերմին: Նման կողմնորոշման հիմքում ընկած է բջիջներում ընթացող ֆիզիկաքիմիական պրոցեսների խիստ պարբերականությունը, այսինքն` կենսաբանական ռիթմերը:

 

 

Էլեկտրոնային նյութի սկզբնաղբյուրը ՝ Doctors.am

Նյութի  էլեկտրոնային տարբերակի իրավունքը պատկանում է Doctors.am կայքին