Պարբերականություններ` կենսաբանական պրոցեսների և երևույթների ինտենսիվության և բնույթի պարբերաբար կրկնվող փոփոխություններ:

 

 

Էլեկտրոնային նյութի սկզբնաղբյուրը ՝ Doctors.am

Նյութի  էլեկտրոնային տարբերակի իրավունքը պատկանում է Doctors.am կայքին