Հատուկ մեխանիզմներ տարբեր օրգաններում և հյուսվածքներում, որոնք ապահովում են թաղանթների միջով տարբեր նյութերի ակտիվ փոխադրումը` դրանց խտության աստիճանականությանը հակառակ ուղղությամբ: