Կազմավորում է կոչվում մեռուկի հատվածի, հյուսվածքի վնասված մասի կամ թրոմբի փոխարինումը շարակցական հյուսվածքով: