Կատարային բորբոքում (հուն. katarrheo- հոսել) զարգանում է լորձաթաղանթներում և կոչվում է դրանց կատար: Լորձաթաղանթների կատարի դեպքում էքսուդատը սովորաբար լինում է հեղուկ, լորձի հետ խառնված, որի մեծ քանակներն արտադրվում են մակերեսի վրա` ծածկելով լորձաթաղանթը: