Կաստրացիան՝
1) Սեռական գեղձերի (սերմնարանների կամ ձվարանների) հեռացումը
2) մակաբույծներով պայմանավորված սեռական օրգանների թերզարգացումը կամ ոչնչացումը
3) երկսեռ ծաղիկների առէջների հեռացումը։