Հեմոգլոբինի և ածխաթթու գազի միացություն։ Հեմոգլոբինը հյուսվածքներում կապվելով առաջացող CO2-ի հետ, արյան հոսքով տեղափոխվում է թոքերը, որտեղ CO2-ը անջատվում է հեմոգլոբինից և օրգանիզմից դուրս է գալիս։