Կապվածությունը օբյեկտին - լիբիդոյի ֆիքսվածությունը որոշակի օբյեկտների վրա ըստ օբյեկտի ընտրության, լիբիդոյի «կպչունությունը» օբյեկտներին, այս տերմինը բառացի թարգմանվում է որպես օբյեկտների «բռնագրավում», դրանց «լիցքավորվածությունը» լիբիդոյի էներգիայով։