Կանցերոգեն նյութեր (լատ. կանցեր՝ ուռուցք և հուն, գենեզ՝ ծագում), որոնք օրգանիզմի վրա ներգործելիս առաջացնում են չարորակ կաւմ բարորակ ուռուցքներ։ Դրանց թվին դասվում են հատկապես 1, 2- բենզանտրիցենի ածանցյալները և այլ նյութեր։