Ուշադրության այն տեսակը, որն առաջ է գալիս և պահպանվում է գիտակցական ցանկությամբ ևկամային ճիգերի օգնությամբ: