Մտապահման այն տեսակը, երբ մարդ իր առաջ գիտակցորեն որևէ նյութ մտապահելու նպատակ է դնումև ջանքեր ու հնարներ է օգտագործում այդ նպատակին հասնելու համար: