Լուծված վիճակից կալցիումի աղերի անջատվելու և տարբեր հյուսվածքներում կուտակվելու պրոցեսը։