Քիմիական տարրերի ատոմների այլատեսակներ, որոնք իրարից տարբերվում են ատոմական կշիռներով։ Լայնորեն օգտագործվում են կենսաբանության մեջ, հատկապես կենսաքիմիայում։