Իզոտոնիկ լուծույթ (հուն. իզոս՝ հավասար, միանման և թոնոս՝ լարվածություն, ուժ)։ Հավասար օսմոսային ճնշումով օժտված լուծույթներ: