Օրգանիզմի ջերմության հաստատունությունը՝ անկախ միջավայրի ջերմության տատանումներից: Բնորոշ է մարդուն և հոմոյոթերմ (կայունաջերմ) կենդանիների մեծ մասին: Որոշ հոմոյոթերմ կենդանիներ տարաջերմ են։