Իսթմիկո-ցերվիկալ անբավարարությունը արգանդի պարանոցի ներքին օղի շրջանում շրջանաձև մկանների անլիարժեքություն է, փակողական ֆունկցիայի խանգարում, որը նպաստում է նեղուցի և արգանդի պարանոցի անբավարարության առաջացմանը։