Իշեմիան (հուն. isho-կասեցում) հյուսվածքի, օրգանի, մարմնամասի արյունալցվածության քչացումն է արյան ներհոսի անբավարարության հետևանքով: