Քրոմոսոմային վերակառուցման տիպ. տեղի է ունենում գենետիկական նյութի շրջում 180°-ով, որի հետևանքով փոփոխվում է սայտի հետևողականությունը, գենի կամ գեների հաջորդականությունը քրոմոսոմների սահմաններում։