Լատ, ինվազիո՝ հարձակում, ներխուժում։ 1) Օրգանիզմի վարակումը կենդանի մակաբույծներով:  ներխուժման հետևանքով առաջացած հիվանդությունները կոչվում են ինվազիոն հիվանդություններ։ Դրանց մի մասը, օրինակ՝ քոսը, որի հարուցիչը քոսի տիզն է, վարակիչ է։