Սեռական աղավաղումներից են ինցեստը: Այն սեռական հակումն է բարեկամների հանդեպ։