Մեյոզի առաջին և երկրորդ բաժանումների միջև ընկած ժամանակահատվածը։ Ի տարբերություն ինտերֆազի, Ւ. ժամանակ ԴՆԹ-ն չի ռեդուպլիկացվում և քրոմոսոմների նյութը չի կրկնապատկվում։