Օրգանիզմի ներքին միջավայրի հարաբերական հաստատունությունն ապահովող մեխանիզմների գործունեությունը` առանց կողմնակի միջամտության: Օրինակ` ինքնակարգավորման են ենթարկվում արյան ճնշումը, օրգանիզմի ջերմությունը, արյան քիմիական կազմը և այլն: