Ինքնաներշնչմամբ առաջ եկած հիպնոսային վիճակ, առանց կողմնակի միջամտության: