Իր մասին մարդու պատկերացումների և գնահատականների համակարգը: Անվանում են նաև Ես կամ ես կոնցեպցիա: