Ինքնաբեր վիժում է համարվում հղիության ընդհատումը` սկսած բեղմնավորման պահից մինչև հղիության 22 շաբաթական ժամկետը, իսկ վաղաժամ ծննդաբերությունը հղիության ընդհատումն է 22 շաբաթական ժամկետից մինչև հղիության 37 շաբաթական ժամկետը։