Մատրիցային ռիբոնուկլեինաթթվի և սպիտակուցի համալիր՝ 1:3-ի հարաբերությամբ (ըստ զանգվածի, որտեղ սպիտակուցը պաշտպանում է ինֆորմացիոն ՌնԹ-ն ներբջջային ռիբոնուկլեազների քայքայիչ ազդեցությունից: Տերմինն առաջարկել է Ա. Ս. Սպիրինը 1965-ին։