Մանկականություն, Մանկամտություն: Հասուն առանձնյակների մոտ մանկական օրգանիզմին բնորոշ ֆիզիկական և (կամ) հոգեբանական գծերի դրսևորումը։ Առաջանում է սաղմնազարգացման խանգարումների դեպքում, հիվանդությունների և այլ պատճառների  հետևանքով։