Ֆերմենտի ակտիվությունը խթանող նյութ, որը գտնվում է օրգանիզմը (օր.՝ բակտերիան) շրջապատող միջավայրում: առանց դրա առկայության  բակտերիայի մեջ ֆերմենտը չի սինթեզվում (օրինակ, լակտոզայի բացակայության դեպքում աղիքային ձողկիը չի արտադրում շաքարը քայքայող ֆերմենտը):