Իմունոսուպրեսիան – դա ազդեցությունն է իմունային համակարգի վրա, որն ուղղված է ճնշելու կամ հեռացնելու հակամարմինները, կամ լիմֆոցիտները որոնք յուրահատուկ ձևով ազդում են ալլո, կամ աուտո-անտիգեների վրա: Կլինիկաներում օգտագործվում է աուտո- իմունային և լիմֆոպրելիֆերատիվ հիվանդությունների, օրգանների և մաշկի փոխպատվաստման ժամանակ: