Միջոցների համակարգ է, որը վերադարձնում է իմունային ստատուսը նախնական հավասարակշռված վիճակին: