Իմունոֆան`նման է թիմոպենտինին,հեքսապեպտիդ է ռուսական արտադրության: