Ողնաշարավորների ընդունակությունը՝ հակամարմին արտադրել հակածնի նկատմամբ՝ որպես պատասխան օրգանիզմ թափանցած օտարածին մակրոմոլեկուլների։