Օրգանիզմի իմունային համակարգի բջիջները, որոնք օժտված են հակածնի հետ փոխներգործելու հատուկ ընդունակությամբ։