Տպավորում-կենդանու հիշողության մեջ ծնողների կերպարի կամ որևէ օբյեկտի հատկանիշների հաստատուն և արագ ֆիքսումը (օր.՝ բնախույս թռչունների ձագերի մոտ մորը հիշելը)։ բնածին ռեակցիա է ծնողներին հետևելու և նրանց ճանաչելու համար։