Մարդու սաղմի (բեղմնավորված ձվի) տեղադրումը արգանդի լորձաթաղանթի մեջ. սովորաբար կատարում են ձվի զարգացման վաղ փուլերում (մարդու մոտ բեղմնավորումից 7 օր հետո)։ 2) երբեմն օգտագործվում է որպես տրանսպլանտացիա տերմինի հոմանիշ։