Առանձին բջիջներ, որոնք մտնում են որևէ հյուսվածքի մեջ և տարբերվում են մյուս բջիջներից իրենց չափերով, ձևով, ֆունկցիայով կամ ներքին պարունակությամբ։ Օրինակ՝ տերևի պարենքիմում հաստապատ հենարանային բջիջները։