Հիստոհորմոններ` բազմաթիվ օրգանների (ոչ միայն ներզատիչ գեղձերի) հյուսվածքների կողմից արտադրվող, կենսաբանական մեծ ակտիվությամբ օժտված նյութեր: