Մարմնի անբնականոն արագ աճը` գլխավորապես ծայրանդամների հաշվին, որի հետևանքով անհատը ձեռք է բերում չափից ավելի բարձր հասակ: