Դեղամիջոցներ, որոնց ազդող սկզբնանյութը ներքին հյութազատության  գեղձերի սեկրեցիան հորմոններն են: Ստացվում են կենդանական հումքից կամ սինթետիկ եղանակով: