Հոդի ռեզեկցիա՝ պաթոլոգիական որևէ պրոցեսով ախտահարված ոսկրերի հոդային եզրերի հատում: