Հոդախախտ է կոչվում ախտաբանական այն փոփոխությունը, երբ հետևանքով հոդը կազմող հոդամակերեսները լրիվ տեղաշարժվում են միմյանց նկատմամբ և առաջանում է դրանց անհամապատասխանություն: Այսպիսի վիճակները, որպես կանոն, ուղեկցվում են հոդը կազմող փափուկ հյուսվածքների (հոդաշապկի, մկանների և դրանց ջլերի, կապանների) պատռվածքով: Ենթահոդախախտ է կոչվում հոդային մակերեսների ոչ լրիվ տեղաշարժը:

 

 

Էլեկտրոնային նյութի սկզբնաղբյուրը ՝ Doctors.am

Նյութի էլէկտրոնային տարբերակի իրավունքը պատկանում է Doctors.am կայքին