Ա. Օրգանիզմի հյուսվածքների ինքնաքայքայման (ավտոլիզի), պրոցեսը` դրանց` ֆերմենտներով լուծման և ֆագոցիտներով մարսման ճանապարհով, 
Բ. օրգանիզմի հյուսվածքների քայքայումը բակտերիական ֆերմենտներով: Օրինակ` առաջին դեպքում միջատների մոտ հարսնյակի փուլում օրգաններն ու հյուսվածքները վերածվում են շիլայանման զանգվածի (պահպանվում են միյն նյարդային համակարգը և տրախեաների մի մասը), որի մեջ պարունակվում են բջիջների հատւկ խմբեր` իմագինալային սկավառակներ, որոնց հիման վրա կատարվում է հիստոգենեզը և ձևավորվում են հասուն միջատի օրգաններն ու հյուսվածքները: